Om oss

Sancta Maria Scoutkår har funnits på Södermalm i Stockholm sedan 1927. Vi är i dagsläget cirka 100 medlemmar från 7 år upp till några pigga 90-åringar.

Vi utövar scouting dels i vår lokal på Wollmar Yxkullsgatan samt närbeliggande parker och lundar, dels i vår scoutstuga Pålstorp som ligger vid Rikstens Gård i Tullinge.

Vad scouting är får du bäst reda på under mötena. I korthet kan dock sägas att nästan allt kan ingå i scouting, från bergsklättring till sätta plåster på ett sår. Vi försöker dock göra det på vårt eget sätt, nämligen med att lära genom att göra. Vi lär oss arbeta i små grupper, patruller, och i den större gruppen, avdelningen. Vi lär oss ta ansvar för oss själva och andra och försöker leva i harmoni med naturen.

Har du några synpunkter på vår hemsida mailar du enklast dem till sancta.maria@spray.se. Bilderna på vår hemsida är tagna av Thorulf Arwidsson.